Chat
تجربه‌ی یک مکالمه امن صوتی و تصویری

همان‌طوری که می‌دانید، تلفن‌های همراه و ارتباطات اینترنتی تبدیل به بخش جدایی ناپذیرِ زندگی روزانه مردم دنیا شده است. در حال حاضر، بسیاری از فعالیت‌ها و مکالمه‌های مردم سرتاسر جهان، تنها از طریق نرم‌افزارهای اینترنتی و تلفن‌های همراه انجام می‌گیرد و این موضوع بر اهمیّت ویژه فن‌آوری‌های ارتباطی و ابزارهای مرتبط با آن می‌افزاید.
ادامه‌ی مطلب
فهرست