Pseudonym
هویت ناشناس و اسم مستعار

منطق و رویکرد چند روز پیش آقای حسام‌الدین آشنا (مشاور حسن روحانی در امور فرهنگی) در برخورد با برخی از کاربران توییتر درباره نوشتن نظر با نام مستعار، بهانه‌ی خوبی شد تا چند خطی را درمورد موضوع نام مستعار «pseudonym» و ناشناسی «anonymity» بنویسم.
ادامه‌ی مطلب
فهرست